SPBT của Manulife: Bảo Hiểm Món Quà Sức Khỏe


LÝ DO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM MÓN QUÀ SỨC KHỎE

• Được bảo hiểm toàn cầu
• Thuận tiện với hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam và nhiều nước trên thế giới
• An tâm khi điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa
• Được hỗ trợ chi phí thai sản và tai nạn
• Được chi trả chi phí điều trị Ung Thư, chi phí cấy ghép nội tạng với mức bảo hiểm cao
 

THÔNG TIN CHUNG

Tuổi tham gia: 1tháng tuổi - 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm: tái tục hàng năm 
Thời hạn đóng phí: hàng năm

Hỗ trợ nhanh