SPBT của Manulife: Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm chính, bạn có thể tham gia thêm SẢN PHẨM BỔ TRỢ (SPBT) Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn – Đóng phí ngắn hạn để được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn.    


Sản phẩm bổ trợ này sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp:
- Thương tật do tai nạn (Chi trả tùy theo mức độ thương tật)

- Tử vong do tai nạn thông thường/sử dụng các phương tiện công cộng như Tàu hỏa, xe khách, thang máy, hỏa hoạn tại các tòa nhà công công/máy bay được chi trả từ 100%, 200% đến 300%/số tiền bảo hiểm tùy trường hợp.

Hỗ trợ nhanh